ORSZÁGOS PARAPET GÁZKONVEKTOR CSEREPROGRAM

ORSZÁGOS PARAPET GÁZKONVEKTOR CSEREPROGRAM
A TOSOT Magyarország a KONTASET Kft.-vel együttműködve 2021-ben új klimatizációs megoldásokat vezetett be a magyar piacon a helyiségenkénti integrált fűtési és hűtési rendszerek területén. Az első közös klimatizációs alkalmazások az ideiglenes, térelemes, vagy ismertebb nevén konténeres létesítményekben jelentek meg.

PARAPET GÁZKONVEKTOROKAT HELYETTESÍTŐ ÚJ HŐSZIVATTYÚS ELEKTROMOS FŰTÉSI-HŰTÉSI RENDSZEREK

A TOSOT Magyarország a KONTASET Kft.-vel együttműködve 2021-ben új klimatizációs megoldásokat vezetett be a magyar piacon a helyiségenkénti integrált fűtési és hűtési rendszerek területén. Az első közös klimatizációs alkalmazások az ideiglenes, térelemes, vagy ismertebb nevén konténeres létesítményekben jelentek meg.

 

A TOSOT Magyarország szállította a mobil klímaberendezést, a KONTASET Kft. pedig az ahhoz tartozó beépítő szettet valamint az elektromos elosztó-csatlakozó rendszert. A „KONTASET innovációnak” köszöngetően a készülékek hőkivezetése és kondenzvíz elvezetése speciális falba épített szerelvényekkel történik, az eredetileg görgőkre szerelt készülékek rögzítését pedig ugyancsak egyedi gyártású beépítő keretek biztosítják.

A klimatizációs berendezések elektromos energia ellátását a felhasználói igényekhez igazodó csatlakozósor termékek adják, amelyek alapfunkcióként túlfeszültég és túláram elleni védelmet biztosítanak a készülékek számára.

A fűtési és hűtési rendszer integrációja a KONTASET Kft. szenzorokkal és kommunikációs eszközökkel felszerelt PDU eszközeivel történik olyan módon, hogy az áramellátó csatlakozósorok folyamatosan mérik a belső hőmérsékletet, páratartalmat, a levegő szállópor tartalmát, ennek megfelelően szabályozzák a klímakészülékek és más hálózatra csatlakoztatott eszközök működését.

Wifin keresztül képesek az áramelosztó eszközök egymással és mobil eszközökkel kommunikálni, ezzel összehangolhatóvá válik a helyiségenkénti fűtő-hűtő berendezések működése, másrészt lehetőség nyílik az eszközök távoli elérésére.

A 2022. évben megvalósult fejlesztések a lakások és irodák elavult földgáz üzemű parapet konvektor készülékek cseréjét irányozta elő.

Magyarországon a gázkonvektorok száma megközelíti a hárommillió darabot. Ennek a jelentős számú
és életkorát, műszaki paramétereit tekintve heterogén összetételű állománynak több mint 75 százaléka elavultnak tekinthető. A készülékek működése nem biztonságos, egyre több az olyan parapet konvektor, amely életveszélyes – tehát évekkel ezelőtt időszerűvé vált ezek cseréje.

A problémát tovább súlyosbítja, hogy a parapet konvektoros fűtést használók jövedelemviszonya többnyire az átlag kereset alattinak mondható, a készülékek rossz energiahatékonysága miatt az energiaválság ezáltal pont a legjobban segítségre szoruló gázfelhasználókat sújtja. A műszaki és életvédelmi kockázatokat érintő további tényező, hogy az alacsony jövedelemmel rendelkező felhasználók keveset fordítanak és korábban is keveset fordítottak a készülékek karbantartására, javítására, így ha elromlik egy-egy készülék, akkor a javításukat nem mindig szakember végezte el, vagy sokszor kifogásolható átállításokkal, részleges megoldásokkal orvosolták a hibákat. Ha a parapet konvektor mégis javíthatatlanná válik, akkor egy másik helyiségbe helyeződik át az élettér mindaddig, amíg a készülék rossz hatásfok mellett, de képes a hőleadásra.

A konvektoros cserék szükségességét energiahatékonysági, jogszabályi, környezetvédelmi és egészségvédelmi szempontok támasztja alá:

Energiahatékonyság: A jelenlegi földgáz árak miatt elengedhetetlen a fűtőberendezések energiahatékonyságának növelése. Az Európai Unió gyakorlatának megfelelően a konvektorokra vonatkozó követelmények 2018-tól megszigorodtak. 2018. január 1-jétől a követelmények kiegészültek a 1188/2015/EU rendelet szigorúbb és a 1186/2015/EU rendelet energiahatékonysági címkézésre vonatkozó követelményeivel, azaz az alacsony „G”-„F”-„E”-„D”-energiaosztályba tartozó készülékeket lényegesen korszerűbb „C”-„B”-, és „A” osztályba tartozó készülékeknek kell felváltania. Az elavult készülék beállítása többnyire szabálytalan, egyes üzemállapotban kiemelten sok szénmonoxidot termelnek, és jelentős gázpazarlás következik be, amikor a gáz elégetés nélkül távozik a készülékből.

Szigorodó követelmények: Az EU-irányelveket a tagállamoknak saját jogrendszerükbe kellett bevezetnie új tagállami jogszabályok, előírások bevezetésével. Az Európai Gázkészülék irányelvet (GAD) minden részterületre kiterjedően 2018 áprilisában az Európai Gázkészülék rendelet (GAR) váltotta fel. A gázkonvektorokra vonatkozóan nemcsak a fokozott energiahatékonysági, címkézési, de a szigorúbb NOx-kibocsátási feltételek is életbe léptek. Ezeket a követelményeket már csak a legújabb, és lényegesen drágább gázkonvektorok teljesítik, ilyen módon a hazai számuk elenyésző. Az EU ErP rendeletei egyre szigorúbb, a gázkészülék gyártók számára egyre nehezebben teljesíthető követelményeket fogalmaz meg, amely oda vezet, hogy a jogszabályok az EU teljes területére vonatkoztatva a meglévő gázkonvektorok töredékét fogja működési engedély alá vonni.

Gázkonvektorok környezeti veszélyei: Az elavult gázkonvektorok mechanikus vezérlése nem megfelelő. Az 1980-as években, vagy azt megelőzően gyártott konvektorokban még nem alkalmaztak ún. „békazárakat”, így a főégő nem alkalmas arra, hogy 30%-os terhelésről egyetlen kapcsolással teljesen ki tudjon kapcsolni. Ez azért jelent veszélyt, mert a készülék nem tudja átugorni a veszélyesen alacsony terhelésű üzemmódokat. Az elavult készülékeket a túlfűtés elkerülése érdekében általában szabálytalanul úgy állítják be, hogy folyamatos üzemmódban 0–100% teljesítmény között szabályozzanak. Ezzel a szabályozási tartomány magába foglalja a veszélyeket jelentő 0–30%-os tartományt is. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy 20-30 % közti teljesítménynél a főégő vibrálni kezd, megmeggyullad, miközben a gyújtóégő folyamatosan ég. A parapet konvektor ebben az állapotban igen jelentős, kb. 5000 ppm szén-monoxidot termel. A homlokzati égéstermék elvezető rács előtt egészségügyi kockázatokat eredményező szén-monoxid-függöny alakul ki, amely a megemelkedő környezeti terhelés mellett közvetlen emberi egészségügyi veszélyeket jelent.

Életveszélyt jelentő tényezők: A régebbi, elsősorban 1980-as évek előtt gyártott gázkonvektorokban a gyújtóláng vagy a nézőüveg alatt azbeszttömítéseket használtak, amelyekben az azbeszt szálanyag rákkeltő. A konvektor működése során keletkező levegő cirkuláció az azbeszttömítések szálait magával ragadja, így a belső légtérbe kerülve súlyos légúti rákbetegségek előidézője lehet.

Csere program: A fentiekben leírt gazdasági, energiahatékonysági, jogszabályi, környezetvédelmi és egészségvédelmi szempontok miatt mára elengedhetetlenné vált a régi gázkonvektorok cseréje. Egyes statisztikai adatok szerint a közel 3 millió darab hazai gázkonvektorból 2-2,5 millió darab időszakosan vagy folyamatos téli üzemmóddal jelenleg is működik, így ezen készülékek cseréje környezettudatos, fenntarthatósági elveknek mindenben megfelelő, jól átgondolt, logisztikailag megfelelően előkészített feladatot jelent.

A fejlesztés során kiemelt célkitűzések voltak: - Olyan protokoll kidolgozása, amely kiemelt figyelmet fordít a meglévő gázkészülékek biztonságos leszerelésére, a készülékek elszállítására, szelektív hulladékfeldolgozására és egyes szerkezeti elemek, anyagok újrahasznosítására. - Olyan szerelési technológia kidolgozása, amely 45 percen belül elvégezhetővé teszi a készülékcserét olyan módon, hogy gondoskodik a leszerelt parapet konvektor mögötti falszakasz helyreállításáról. - Az új elektromos üzemű fűtő és hűtő készülék biztonságos elektromos hálózati csatlakoztatása, a készülék és az elektromos hálózat védelmét szolgáló eszközökkel. - A hőszivattyús elven működő elektromos készülékek biztonságos csatlakoztatása a parapet falakban már meglévő égéstermék kivezető szerelvényekhez olyan módon, hogy biztosítva legyen a készülékben keletkező kondenzvíz kivezetése, a szellőző nyílás hővédelme és rovarvédelme. - A kor igényeinek, a fogyasztók elvárásainak megfelelően lehetőség nyíljon a fűtő és hűtő berendezések távirányítására, wifin keresztül történő távoli elérésére. - Mindezek mellett a megoldáshoz illeszthetők legyenek különféle opciós kiegészítések, mint például több fűtő és hűtő berendezés működésének összehangolása, a lakás vagy iroda elektromos hálózatának túlterhelés elleni védelme, a belső légtér komfortját, egészséges környezet kialakítását szolgáló eszközök illeszthetősége – légtisztító, párásító, páramentesítő eszközök illeszthetőségével. - Olyan korszerű, hőszivattyús elven működő berendezések alkalmazása, amely energiahatékonysága „A”, „A+”, valamint „A++” értékek között változik. - Mindezek mellett természetesen alapelvárás a berendezések csendes, több funkció szerint irányítható, szabályozható működése.

A fejlesztések során jelentős kihívást jelentett az országos szerelő és szervízhálózat kiépítése, a szerelést végző szakemberek megfelelő szakképesítésének megléte, a megfelelő továbbképzések megszervezése.

A hőszivattyús fűtő és hűtőberendezések teljesítménye jelenleg 3,6 kW, azonban 2023. év elejétől több készülék közül lehet választani 2-5 kW teljesítmény értékek között.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a KONTASET-TOSOT technológiával 10-80 m2 alapterület között változó terek fűtését és hűtését lehet biztosítani. A berendezések informatikai vezérlése pedig lehetővé teszi több készülék együttes, összehangolt működését az egész lakásban vagy irodában. A gázüzemű berendezésekkel összehasonlítva nem csak az energiahatékonyság növekszik meg, hanem a készülékek telepítésével lehetőség nyílik a téli fűtés mellett a nyári hűtésre, azaz a komplex helyiség klimatizációra

Az általánosan elterjedő split-klímákkal szemben a technológia nem igényel külső szerelést, azaz nincsenek olyan kültéri egységek, amelyek homlokzati elhelyezése problémát jelentene mind a környezeti zavarás, mind pedig a homlokzat megjelenése kapcsán.

Az új KONTASET-TOSOT rendszerek a klasszikus mobil klímákat olyan speciális eszközökkel egészítették ki, amelyek megoldást kínálnak a hőcserélés során keletkező kondenzvíz párásító eszközökön keresztül történő hasznosítására. Ilyen esetekben a kondenzvíz egy párásító berendezés tartályába kerül, amely a klímával közös vezérlésen keresztül biztosítja a belső levegő megfelelő relatív páratartalmát. Nedves, nyirkos helyiségek esetén a klímaberendezéshez speciális páramentesítő berendezés csatlakozik, amely 1,5-2 literes tartályba gyűjti a kondenzvizet és levegőből kivont nedvességet. Ezekben az esetekben is a vezérlést és szabályozást a KONTASET szenzorokkal ellátott áramellátó rendszerei biztosítják.

A megoldás kiemelt előnye, hogy a családi lakóépületek, társasházak fentiekben említett energetikai korszerűsítése során nincs szükség homlokzati felújításra, átalakításra, mivel a technológia a meglévő homlokzati égéstermék elvezető szerelvényeket használja fel a levegő és kondenzvíz elvezetésére.

Ha figyelembe vesszük a cserére váró konvektorok jelentős, százezer darabszámmal jellemezhető mennyiségét, akkor más fűtési rendszerekkel összevetve a KONTASET-TOSOT technológia lehet az egyik legköltséghatékonyabb, és hosszú távon fenntartható megoldás.

Néhány gondolat a TOSOT hőszivattyús berendezésekről: A 2022.évben piacra bevezetett berendezések rendkívül csendesek, a működési zajhatás a legkorszerűbb split-fali klímákhoz hasonlítható. Mindezek mellett alapfunkcióként tartalmazzák:

• Wifi vezérlést,

• LED kijelzőt, Időzítőt, Párátlanító módot,

• Intelligens működést, Automatikus tisztítást,

• Automatikusan és manuálisan állítható légterelőket,

• Hűtés: 3,5kW A energiaosztály szerint - 2,6 EER

• Fűtés: 3,3kW A+ energiaosztály szerint - 2,8 COP

• Légkeringetést: 360m3 /h

• Az egy készülékkel kiszolgálható nettó, hasznos alapterület: 37-43 m2

• Hűtőközeg típusa: R290

• Zajszintje: ≤65 dB(A)

• A berendezés mérete: 800x380x400 mm

• A KONTASET beépítő lemez mérete 800x600 mm

 

A KONTASET-TOSOT fejlesztéssel kiküszöbölhetők a mobil klímák általános problémái: - Esztétikai szempontból kifogásolható gégecsövek alkalmazása. - Provizórikus és hűtési hatásfokot rontó ablakon vagy ajtón, kivágott üvegezésen, üvegkazettán keresztül történő meleg-levegő kivezetés. - Provizórikus csepptálcában, vagy beltéri edényben történő kondenzvíz gyűjtés. - A készülék mozgása miatt kilazuló flexibilis cső kapcsolatok.

 

Végül összehasonlítva a klasszikus split-klíma megoldásokkal: - A split és ablak klímákhoz viszonyítva alacsonyabb beruházási költség. - A beépítő szett akár házilag is felszerelhető. - A beépítés speciális szaktudást nem igényel, nincs bejelentési és adminisztrációs kötelezettség. - Esztétikus beltéri és kültéri kialakítás. - A split és ablak klímákhoz hasonlóan csendes és szabályozható üzemmódban működnek. - A fűtő és hűtő berendezés egésze a beltérben található, így nincs kitéve külső rongálásnak, sérülésnek, por és egyéb meteorológiai hatásoknak. - Hosszabb karbantartási ciklusok, egyszerűbb kezelhetőség, és fenntartás.

A gázkonvektor csereprogram alapelemei: - 3,6 kW hűtő és fűtő berendezés - Távirányító - Szerelő szett, amely tartalmazza a burkoló lemezt, a készülék csatlakozó idomjait, a szigetelő és védőbetéteket - beépített elektromos csatlakozó berendezés túláram védelemmel, 3 készülék csatlakozására alkalmas elektromos aljzattal, 6 méteres hosszúsági hálózati kábellel

Opciós kiegészítések:

- Wifis hálózati áramelosztó vezérlő

- Smart home vezérlő

-Hőmérséklet, páratartalom és levegőminőség érzékelő szenzor

- Párásító berendezés

- Páramentesítő berendezés

- Légtisztító berendezés

- Ventillációs berendezés

 

A KONTASET-TOSOT jövőbeli terve, hogy ezen a területen olyan további fejlesztéseket valósítson meg, amelyek alkalmasak a már meglévő és jövőben kiépítésre kerülő okos otthon rendszerekbe való integrációra, továbbá a fűtő-hűtő-pára-és levegőtisztaságot szabályozó berendezések csatlakoztathatók legyenek az ugyancsak közös fejlesztés alatt álló okos ablakokhoz és ajtókhoz.

Szerző: Fórizs Zoltán

Ábrák: Sándor Zoltán

Tartalomhoz tartozó címkék: energiatakarékosság fűtés